12UY0093-3 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Bu yeterliliğin amacı, yiyecek içecek sektöründeki servis hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
ZORUNLU BİRİMLER
12UY0093-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma
Mevzuatı
12UY0093-4/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
12UY0093-4/A3 İş Organizasyonu
12UY0093-4/A4 Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-4/A5 Servis İşlemleri
12UY0093-4/A6 Sıcak İçecek Servisi
12UY0093-4/A7 Soğuk İçecek Servisi
12UY0093-4/A8 Yiyecek Servisi
12UY0093-4/A9 Servis Sonrası ve Gün/Vardiya Sonu İşlemler
12UY0093-4/A10 Periyodik İşlemler
12UY0093-4/A11 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yeterliliğin elde edilebilmesi için, birey, teorik ve performansa dayalı uygulama sınavlarından oluşan iki bölümlü sınavı almalıdır. Teorik ve uygulamalı sınav ardıl olarak gerçekleştirilecektir. Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri birlikte değerlendirilir. Aday her iki sınavda da başarılı olması durumunda bu yeterlilikten başarılı kabul edilir. Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.
BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

35 Belge 5 yıl süresince geçerlidir.

12UY0093-3 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön
Sohbet Başlat
Niko Akademi Canlı Destek
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?